Policy

Drog- och alkoholpolicy för Hudiksvalls IF

Hudiksvalls IF vill genom sin verksamhet bidra till att skapa en idrottsrörelse fri från alkohol och narkotika. Vår förening har goda förutsättningar att tillsammans med andra föreningar delta i arbetet med att minska och förebygga alkohol– och narkotikaproblem i samhället.

Av stor betydelse är också det förebyggande arbetet mot tobak eftersom detta med stor sannolikhet också förebygger alkohol- och narkotikamissbruk. Det är därför angeläget att vi i vår förening tar till vara våra möjligheter att minska bruket av alkohol och narkotika genom att ge bra kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Föräldrar till ungdomar i Hudiksvalls IF ska kunna känna förtroende för att idrottsverksamhet i vår förening även reducerar risken för framtida missbruk av alkohol och narkotika. Inga former av doping- eller narkotikapreparat accepteras inom Hudiksvalls IF.

Föreningen ska uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.

Föreningens inställning är att tobaksanvändning och idrott inte hör ihop.

Hudiksvalls IF skall

    • Informera alla som deltar i vår verksamhet om vår policy.
    • Informera medlemmar om det skadliga med droger, alkohol och tobak/snus.

 

 Öppna Hudiksvalls IF:s policy som PDF här.