Värdegrund

Värdegrund för Hudiksvalls IF Skidor.

Våra värderingar centreras kring följande: 

   • Öppenhet
   • Långsiktighet
   • Uppriktighet och ärlighet
   • Pålitlighet
   • Professionalism
   • Långsiktig hållbarhet

Läs mer om varje enskilt värdeord nedan: 

Öppenhet

   • Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja oss i vårt arbete
   • Vi välkomnar andras åsikter och verkar för att få en gemensam dialog
   • Vi vill arbeta med med respekt och glädje för att få en god arbetsmiljö

Långsiktighet

   • Vi värnar om långsiktiga relationer med våra medlemmar och sponsorer
   • Vi vågar ta beslut idag som kan ge resultat i framtiden

Uppriktighet och ärlighet

   • Vi i föreningen vill vara uppriktiga och tydliga i vår kommunikation
   • Vi respekterar och jobbar för en hållbar ärlighet i klubben

Pålitlighet

   • Vi ska upplevas som trygga och ärliga 
   • Vi försöker alltid göra vårt bästa
   • Vi skall hålla det vi lovat, men inte mer än att vi kan hålla det

Professionalism

   • Vi skall alltid göra en ekonomisk bedömning av våra strategier
   • Vi skall följa våra värderingar i klubben
   • Vi skall alltid fatta beslut med genomtänkta bedömningar

Långsiktig hållbarhet

   • Vi använder fluorfria vallor
   • Vår skidstadion är öppen för andra föreningar, företag och kommuninvånare för att utöva friskvård, träning och tävling
   • Vi reser klimatsmart till tävlingar och träningsläger med i första hand tåg och om det inte är möjligt samåker vi i minibussar eller bilar
   • Kommunens alla skolor har möjlighet att nyttja vår skidstadion