Styrelsen 2023-2024

Vid årsmötet 20 september, 2023 beslutades att styrelsen under verksamhetsåret 2023-2024 kommer att bestå av följande personer (och deras respektive roll):

 

David Däldehög Ordförande

[email protected]

Frida Holmgren Sekreterare

[email protected]

Jessica Tommila Kassör, ungdomsansvarig [email protected]
Jonas Långberg Vice ordförande, junioransvarig

[email protected]

Peter Lind Ledamot,
ansvarig för motionsgruppen
070-294 55 00
Torbjörn Svensk Ledamot,
anläggningsansvarig
076-820 30 65
Gustav Björke Ledamot, sponsringsansvarig 070-324 03 65
[email protected]